YFU Danmark - interkulturel udvekslingsophold i udlandet og i dagligstuen! - YFU Danmark - interkulturel udvekslingsophold i udlandet og i dagligstuen!
interkulturel udvekslingsophold i udlandet og i dagligstuen!

YFU Danmark
Udveksling er en oplevelse for livet

Siden Rachel Andresen grundlagde YFU i 1951, har vi hjulpet over en halv million mennesker, unge som gamle, studenter og værtsfamilier med at få udvidet deres horisont. Gennem udveksling af unge mennesker har vi været med til at give både dem og deres
værtsfamilier muligheden for at knytte bånd for livet, og arbejde for en fredeligere verden. Resultatet af vores mangeårige indsats er et styrket lokalt, nationalt og globalt fællesskab og et ambassadørkorps af studenter, værtsfamilier og frivillige, der alle tror på behovet for mellemfolkelig forståelse baseret på gensidig respekt og værdsættelse af kulturelle forskelle.

Åbne hjerter og sind
Nysgerrighed på verden og dens mange aspekter udvider vores kulturelle bevidsthed om andres måde at leve på og giver mulighed for at få et bredere perspektiv og en større forståelse.  

læring der ændrer liv

Udveksling er livslang læring, og giver øget selvstændighed og en bedre evne til at forholde sig til det uventede for deltagerne. Udvekslingsstudenter bliver i sidste ende bedre beslutningstagere, og deres værtsfamilier får en ny og bedre fornemmelse for verden, de ikke ellers kunne have fået.

verdensborgere
Udvekslingsstudenter og værtsfamilier bliver verdensborgere og ambassadører for en bedre global forståelse, ved at øge deres indsigt i andres kulturer og levevis. Begge deltager derved aktivt i nedbrydelsen af stereotyper.

YOUTH FOR UNDERSTANDING DANMARK er en selvejende, non-profit forening, der er baseret på frivilligt arbejde og er uafhængig af politiske, religiøse og økonomiske interesser.

Opdateret privatlivspolitik

YFU Danmark har opdateret sin privatlivspolitik, læs herunder

Nyheder!

Mød os!

Og hør mere om det at tage på udveksling og blive værtsfamilie

Instagram feed

@yfudanmark