Bestyrelsen - YFU Danmark - interkulturel udveksling i udlandet og i dagligstuen!

Bestyrelsen

Hvem er YFU's bestyrelse og hvad laver de?

Vi i bestyrelsen leder YFU’s daglige arbejde under ansvar for det arbejdsprogram og budget, der er blevet vedtaget. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen og styres af en bestyrelsesformand og to næstformænd.

ANSVAR

Vi påtager sig os et stort ansvar. Vi er en forening med over 1000 medlemmer, en omsætning på et tocifret millionbeløb, et direkte ansvar for ca. 200 udvekslingsstudenter pr. år og sekretariatets ansatte. 

Vi har det fulde og endelige ansvar for, at foreningen fungerer og trives.

ARBEJDSOMRÅDER 

Vi mødes typisk 6 gange fordelt over året, og vi ansætter et sekretariat til at varetage det daglige arbejde.
Ind imellem møderne er der udvalgsarbejde, internationalt arbejde, forberedelse og efterbehandling af bestyrelsesmøderne samt deltagelse i lokale og nationale aktiviteter.

Den nuværende bestyrelse for foreningsåret 2019-2020

Bestyrelsen består af:

Simon BØTKER, FORMAND

Bopæl: Aarhus
Mail: boetker@yfu.dk


Caroline Steiner
Bopæl: København
Mail: caroline.steiner@gmail.com


Christian Nør larsen, NÆSTFORMAND
Bopæl: København
Mail: christian-larsen@hotmail.com

Martin Borch, NÆSTFORMAND

Bopæl: København
Mail: msb@contribution.dk


ANNA BORGES
Bopæl: København
Mail: annaborges2620@gmail.com