Online: Informationsmøde om udveksling

Online: Informationsmøde om udveksling
02 maj 2022, 19:30 - 21:00

Mandag den 2. maj kl. 19:30 afholder YFU virtuelt informationsaften om at være på udveksling. Du vil have mulighed for at snakke med tidligere udvekslingsstudenter og høre om deres spændende ophold.


Tilmeld dig og din familie til informationsaften ved at udfylde nedestående skema.


Vi glæder os til at se jer!

Ved tilmelding modtager i link til mødet, linket nedenfor kan også benyttes. 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjZmYTllMWEtZGQ0ZS00NWFhLWE0MzAtZDYwZDNmNzg3YTUz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2261b1b4bf-ffe2-4690-8f99-b414ecec6164%22%2c%22Oid%22%3a%221b911775-b07a-4660-ad41-b86a632fccb1%22%7d

,

Navn

Kontaktinformation

Vi kunne godt tænkte os at vide...

Hvilken overvejelser gør I jer som mulig værtsfamilie? 

Dine svar

Mange tak for dine svar. Det vil være en stor hjælp, hvis du også udfylder nedenstående. 

Hvor har du hørt om os?

Må vi kontakte dig senere om...

You have errors. Please check your entries above!