Formål - YFU Danmark - interkulturel udveksling i udlandet og i dagligstuen!

Formål

Vores formål

Siden Rachel Andresen grundlagde YFU i 1951, har vi hjulpet over en halv million mennesker, unge som gamle, studenter og værtsfamilier med at få udvidet deres horisont.

Vores formål er at arbejde for en fredeligere verden gennem udveksling. Når mennesker mødes på tværs af aldersgrupper og landegrænser, kan de få en bedre forståelse for hinanden og knytte bånd for livet.

Læs mere om os og vores historie.

Vi arbejder for: 

ÅBNE HJERTER OG SIND

Nysgerrighed udvider vores kulturelle bevidsthed og giver mulighed for at få et bredere perspektiv og en større forståelse.


global forståelse

Udvekslingsstudenter og værtsfamilier bliver 

ambassadører for en bedre global forståelse og nedbryder stereotyper. 

LÆRING DER ÆNDRER LIV

Udveksling giver øget selvstændighed og en bedre evne til at forholde sig til det uventede. Værtsfamilier får en ny og bedre fornemmelse for både deres egen og andres kulturer, de ellers ikke ville have haft.

Vores formålserklæring

Youth For Understanding Danmark er en selvejende, non-profit forening, der er baseret på frivilligt arbejde, og er uafhængig af politiske, religiøse og økonomiske interesser.

Stk. 2 Vi ønsker at fremme mellemfolkelig forståelse baseret på gensidig respekt og værdsættelse af kulturelle forskelle på lokalt, nationalt og globalt plan. Foreningen søger endvidere at fremme samfundsengagement, livslang læring og en fredeligere verden.

Stk. 3 Foreningen indfrier hovedsageligt sit formål gennem interkulturel udveksling af unge og i forbindelse hermed

a) forberedelse, uddannelse og løbende støtte til unge udvekslingsstudenter og deres værtsfamilier,
b) uddannelse af foreningens medlemmer,
c) uddeling af stipendier og ansøgning om økonomisk støtte for at sikre, at flest mulige unge får mulighed for at deltage i foreningens programmer og aktiviteter,
d) at styrke sammenholdet i foreningen, og
e) at samarbejde med organisationer og mennesker, der arbejder for tilsvarende formål.