Bestyrelsesmedlem i YFU: Velkommen i maskinrummet!

Bestyrelsesmedlem i YFU: Velkommen i maskinrummet!
January 16, 2017 07:46

Af Bjørn Ubbe Ebbesen, bestyrelsesmedlem

”Lise, jeg vil simpelthen ikke høre ”maskinrummet” brugt som metafor én eneste gang til!” Kommentaren er min og Lise Fuhrmann modtager kritikken med et stort smil. Jeg sidder sammen med de andre nyvalgte bestyrelsesmedlemmer til det konstituerende møde en uge efter Delegeretmøde og diskuterer, hvordan vi skal fokusere vores arbejdsindsats i foreningen. Gang på gang er ”maskinrummet” blevet brugt som metafor for, hvor i foreningen bestyrelsens arbejde ligger, og selvom jeg efter flere timers diskussioner har set mig ond på metaforen, så må jeg indrømme, at den er rammende. Som bestyrelsesmedlem bliver man nemlig en del af en gruppe, der med de nyeste informationer fra sekretariatet arbejder intensivt på at gøre YFU Danmark bedre til det, som det hele handler om: mellemfolkelig forståelse. Og det er et arbejde, hvor man kommer helt ind i YFU Danmarks maskinrum.

Hvorfor gør vi det? 

Formålet vender vi flere gange tilbage til på mødet i oktober, og det har vi gjort mange gange siden. Når vi på vores månedlige bestyrelsesmøder drøfter, hvordan vi skal forholde os til udmeldinger fra YFU-organisationer i andre lande eller de frivilliges udfordringer, så er det altid formålet og missionen, der bliver hevet frem. For det er det, det handler om, og det er det, vi hele tiden forsøger at minde hinanden om internt i bestyrelsen: Hvordan kan vi handle og bidrage med et stykke arbejde, der øger den mellemfolkelige forståelse? Når man som bestyrelsesmedlem forholder sig til alle de områder af foreningen, der diskuteres i bestyrelsen, så er det altid med det spørgsmål i baghovedet.

Bestyrelsesrollen er et privilegium 

Og der er ikke mangel på spørgsmål, der drøftes i bestyrelsen i disse dage. Vi har oplevet et lavere antal ansøgere, end vi havde forventet, og derfor skal der tænkes nyt. Kan YFU skabe udveksling på en ny måde? Hvordan kan vi gøre det sjovere og nemmere for de frivillige at bidrage til den mellemfolkelige forståelse? Det er de kernespørgsmål, bestyrelsen har fokus på i øjeblikket, og det er de kernespørgsmål, som bestyrelsen kommer til at beskæftige sig med de kommende par år. Det er store spørgsmål, men det er også spændende spørgsmål. For YFU Danmark befinder sig i en situation, hvor vi skal rette på kursen for at skabe en stærkere forening, og det betyder hårdt arbejde. Især hos bestyrelsen. Som nyvalgt bestyrelsesmedlem har jeg selv oplevet, hvordan rollen som bestyrelsesmedlem kræver en solid arbejdsindsats. Men jeg har også oplevet noget andet. Lige siden den konstituerende weekend har jeg oplevet at være en del af en gruppe mennesker i bestyrelsen og frivillige i foreningen, der brænder for et stærkt YFU og går til opgaven med et gåpåmod, man ikke kan undgå at blive smittet af. Det er folk, der brænder for en sag, og at få lov til at sidde i bestyrelsen og bidrage til at gøre YFU Danmark stærkere er et privilegium, jeg kun kan anbefale.

Du kan være med 

Den 22. april er der Delegeretmøde i YFU, og det betyder også, at du har muligheden for at stille op til bestyrelsen og få en plads i en gruppe, der har et unikt overblik over, hvad der rører sig i foreningen. Indtil den 17. marts kan du nemlig melde dit kandidatur til bestyrelsen på en mail. Dermed har du muligheden for at blive en del af arbejdet for et stærkere YFU Danmark. Et arbejde, der udover at være rigtig spændende også giver dig muligheden for at prøve egne evner af i et forum, hvor dine bestyrelseskolleger altid står klar, når du kommer i tvivl. Bestyrelsesarbejdet er det mest givende stykke frivillige arbejde, jeg har prøvet kræfter med, og har du spørgsmål til bestyrelsesarbejdet, så hører jeg og de andre bestyrelsesmedlemmer altid gerne fra dig. Men uanset om du stiller op til bestyrelsen eller ej, så glæder vi os meget til at se dig på årets Delegeretmøde, hvor vi skal drøfte nogle af de tiltag, vi i bestyrelsen har beskæftiget os med de sidste måneder. Det er nemlig tiltag, der handler om at gøre YFU stærkere, så vi kan skabe mere mellemfolkelig forståelse sammen.

Dette blogindlæg er skrevet af bestyrelsesmedlem Bjørn Ubbe Ebbesen på vegne af bestyrelsen